AFSPRAAK VOOR EEN SESSIE NEMEN

Reiki

Reiki wordt vaak in eerste instantie gepresenteerd als een techniek van energietransmissie door het opleggen van handen direct of op afstand. Het is ook en vooral een zoektocht naar innerlijke transformatie en spirituele ontwikkeling naar zelfgenezing van ons wezen in al zijn dimensies.

 

気​

 

Rei : Aan het begin was de hemel, het hemelgewelf, het oneindige waaruit regens van zegeningen voortkwamen die in 3 parels van wijsheid, liefde en energie werden omgezet.

Ki : energie van ontwaken en spirituele bevrijding, oorspronkelijke levensadem die de wezens en de hele schepping bezielt.

Na een kort interview wordt u uitgenodigd om gekleed op een tafel te gaan liggen. De beoefenaar begint de sessie met het activeren van een energiekanaal om deze energie over te brengen aan de ontvanger door de handen op verschillende delen van het hoofd en de rest van het lichaam te plaatsen.

 

 

 

De Reiki energie wordt uitgenodigd om door het kanaal van de beoefenaar te gaan om in het lichaam van de ontvanger te komen waar de ontvanger het meest nodig heeft.

 

 

De beoefenaar zendt de Reiki gedurende ongeveer 50 minuten uit, waarvan de helft op de rug en de andere helft op de maag ligt. Na de behandeling zullen de beoefenaar en de ontvanger een kleine uitwisseling hebben over de behandeling die zojuist werd gegeven.

 

Reiki zal de doorstroming van energie naar verschillende plaatsen in ons lichaam stimuleren en andere, die te veel energie hebben, in balans brengen. Doordat energie beter circuleert, worden organen beter gevoed en kunnen ze hun giftige stoffen vrijgeven.

 

Als de effecten van Reiki voelbaar zijn in het fysieke lichaam, wat vaak tot grote ontspanning leidt, werkt Reiki ook op emotioneel en mentaal niveau.

 

 

Het gevoel varieert van persoon tot persoon en tussen 2 behandelingen. Sommigen noemen zichzelf "Zen" geest of volledig uitgerust, spanningsloos en vreugdevol lichaam, anderen zullen kleuren zien of emotionele vrijlatingen ervaren of voelen zich warm, koud of krijgen een gevoel van "flow". En anderen zullen in slaap vallen en geregenereerd wakker worden!

 

 

 

 

 

Het kan gebeuren dat de ontvanger na een zorg de behoefte voelt om uit te rusten, waarbij de behandeling de toestand van stress waarin hij zich bevond heeft benadrukt. De urine kan geconcentreerder zijn of er kan hoofdpijn verschijnen die wijst op de behoefte om een beetje meer te drinken om giftige stoffen te helpen elimineren.

Het was in Japan, in de 18e eeuw, dat de theoloog Mikao Usui in Japan de praktijk van het opleggen van handen door Reiki, die al duizenden jaren bestond, herontdekt heeft. Deze techniek en de levensfilosofie die samen mee gepaard gaat, zal hij doorgeven aan meer dan 2000 studenten, waaronder 19 leraren, door middel van inwijdingen met een geheim en heilig ritueel.

 

 

 

 

 

Alleen studenten die het masterniveau hebben bereikt, ontvangen het onderwijs om Reiki over te brengen en inwijdingen te oefenen. Vanuit het oosten verspreidde Reiki zich langzaam maar zeker naar het westen : naar de VS aan het eind van de oorlog met Japan en vervolgens naar Europa.

Reiki is nu zeer wijdverbreid en de erkenning van de effecten ervan heeft ertoe geleid dat het in bepaalde landen, zoals Zwitserland, gedeeltelijk wordt terugbetaald door onderlinge verzekeringsmaatschappijen.

FR | NL | EN